Bạc Liêu / HƯNG ĐIỀN TỰ
Click xem chi tiết

Ấp Bửu II, Xã Long Điền Đông, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại :
0781.3850.837