Bạc Liêu / HƯNG HIỆP TỰ
Click xem chi tiết

Ấp Bờ Sáng, Xã Vĩnh Trạch, Thị Xã Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.