Bạc Liêu / HƯNG KIẾN TỰ
Click xem chi tiết

Ấp Trèm Trẹm, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại :
0781.3876.960