Bạc Liêu / HƯNG THINH TỰ
Click xem chi tiết

Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thị Xã Bạc Liêu, Tỉnh Bạc liêu.
Điện thoại :
0781.3835.771