Nha Trang / HƯNG SƠN TỰ
Click xem chi tiết

Tổ 20 Trường Phúc, Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
(Giao lộ Lý Ông Trọng và Dương Vân Nga)
ĐT : 058.3835.092

Các chi hội khác