TỈNH HỘI / Trà Vinh
Click xem chi tiết

614 Trần Phú, Phường 7, Thị Xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

ĐT : 074.3864.473


Do ông Thái Văn Búc sáng lập. Năm 1951, các nhà hảo tâm và các hội viên thiện tín cùng chung muađất của ông Trương Vĩnh Tài. Diện tích đất 1370m2.

Hội quán Hưng Vinh Tự được trùng tu vào tháng 2 năm 2004.

Y sĩ đứng tên phòng thuốc hiện nay : Phan Ngọc Lệ.

Số hội viên năm 2007 : 2903.

Chức sắc, Chức việc :

Tổng số Huấn viên Y khoa, Y sĩ :

Hội nghị thường niên : Rằm tháng 2 âm lịch.

Hội trưởng BTS niên khoá 2007-2008 : Huỳnh Chí Tường.

 

2. Hưng Thuận Tự, Huyện hội Cầu Ngang

Địa chỉ: Ấp Minh Thuận, Xã Mỹ Hòa,

Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 074.825.636

 

Do ông Nguyễn Văn Quời sáng lập năm 1956. Bà Nguyễn Thị Chợ người làng Mỹ Hoà huyện Cầu Ngang hiến đất ngày 14-2-1955. Diện tích đất : 1218m2.

Y sĩ đứng tên phòng thuốc hiện nay : Nguyễn Văn Chừng.

Số hội viên năm 2007 : 75.

Chức sắc :

Chức việc :

Huấn viên Y khoa, Y sĩ :

Hội nghị thường niên : Rằm tháng 10 âm lịch.

Trưởng ban YT PT niên khoá 2007-2008 : Nguyễn Văn Tỏ.

 

3. Hưng Thanh Tự, Huyện hội Trà Cú

Địa chỉ : Khóm 1, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

 

Do ông Trần Văn Phước sáng lập năm 1982.

Đất mua của bà Thạch Thị Rền. Diện tích : 3400m2

Số hội viên năm 2007 : 212.

Y sĩ đứng tên phòng thuốc : Nguyễn Thị Tuyền.

Chức sắc :

Chức việc :

Huấn viên Y khoa, Y sĩ :

Hội nghị thường niên : 20 tháng Giêng âm lịch.

Trưởng ban Y tế phước thiện niên khoá 2007-2008 : Trần Văn Phước.